PMR446 is een portofoon standaard voor persoonlijke communicatie, Private Mobile Radio, voor algemeen gebruik. Deze portofoons mogen vergunningvrij worden gebruikt. PMR446 is puur bedoeld voor de communicatie tussen portofoons onderling. Ze mogen zowel zakelijk als privé worden gebruikt. Met het beschikbare zendvermogen is afhankelijk van het terrein een afstand van een paar honder meter tot maximaal enkele kilometers haalbaar.

PMR446 maakt gebruik van 8 frequentiekanalen van 12,5 kHz breed in de band van 446,0 tot 446,1 MHz.

De kanalen zijn voor algemeen gebruik en worden niet exclusief toegewezen. Het door de portofoon uitgestraalde vermogen is maximaal 0,5 W. PMR446 werkt nog analoog, waarbij alleen FM is toegestaan. De portofoon is voorzien van een vaste antenne. Op de portofoon mag geen aansluiting zitten voor het bevestigen van een externe antenne. Ook het gebruik van een basisstation is verboden.

PMR446 is een Europese regeling. De portofoons mogen dan ook in een groot aantal landen van Europa worden gebruikt. PMR446 portofoons mogen naast Nederland gebruikt worden in de volgende landen: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, IJsland, Kroatië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Polen, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland. Voor een complete lijst zie de European Radiocommunications Office.


KANAAL 01, 446.00625 MHZ
KANAAL 02, 446.01875 MHZ
KANAAL 03, 446.03125 MHZ
KANAAL 04, 446,04375 MHZ
KANAAL 05, 446.05625 MHZ
KANAAL 06, 446.06875 MHZ
KANAAL 07, 446.08125 MHZ
KANAAL 08, 446.09375 MHZ